KONTAKTY

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE
IČO: 363 404 64
DIČ: 2021909956
IČ DPH: SK 2021909956
Registrácia: Okresný súd Trenčín, Sro, vložka 15198/R

BANKOVÉ SPOJENIE
Banka: ČSOB, a.s., pobočka Trenčín
IBAN: SK2575000000004002537950
SWIFT: CEKOSKBX

Ľudovíta Stárka 16A
SK-911 05 Trenčín
Slovenská republika

GPS: N48°53,485´, E18°01,513´