Page 3 - SELOS-2019-interaktivny-katalog
P. 3

FLEXIBILNÉ  MAGNETY

     4                         162


     FLEXIBILNÉ MAGNETY                KOVOOBRÁBACIE STROJE EMCO
      MAGNETICKÉ FÓLIE (AJ NEOFOIL)       8    CNC SÚSTRUHY              164
      MAGNETICKÁ GUMA              13    FRÉZKY A CENTRÁ FRÉZOVACIE       168
      MAGNETICKÉ PÁSKY             14    KONVENČNÉ STROJE            172     MAGNETICKÉ
      MAGNETICKÉ ŠTÍTKY A C-PROFILY       17                               MATERIÁLY
      MAGNETICKÉ TAŠKY             19
                              174

     20                        STROJE MAXION
                                VŔTAČKY                 176
     MAGNETICKÉ MATERIÁLY                 STOLY PRE SÉRIOVO RADENÉ VŔTAČKY    185     MAGNETICKÉ

      TVRDÉ FERITY               22    VŔTACIE A FRÉZOVACIE STROJE       186      SYSTÉMY
      NEODYMY                  25    ZÁVITOREZY               187
      SMCO                   31
      ALNICO                  33  192
      MIKROMAGNETY               35
      KANCELÁRSKE MAGNETY            36  NÁSTROJE A NÁRADIE BDS                 PANTOGRAFICKÉ  STROJE TECNOSPIRO
      MAGNETICKÉ PRVKY             38    VŔTAČKY S MAGNETICKOU PODSTAVOU     195
      MAGNETICKÉ MENOVKY            61    UKOSOVACIE FRÉZY            205


     66                        208

     MAGNETICKÉ SYSTÉMY                NÁSTROJE A NÁRADIE RUKO                 KOVOOBRÁBACIE
       MAGNETICKÉ UPÍNAČE NA BRÚSENIE     68    VŔTAČKY S MAGNETICKOU PODSTAVOU     211      STROJE EMCO
      MAGNETICKÉ UPÍNAČE NA FRÉZOVANIE     77    PNEUMATICKÉ BRÚSKY           219
      MAGNETY NA ZDVÍHANIE A MANIPULÁCIU         ŠPIRÁLOVÉ VRTÁKY            221
      PERMANENTNÉ                80    STUPŇOVITÉ VRTÁKY            226
      MAGNETY NA ZDVÍHANIE A MANIPULÁCIU         KORUNKOVÉ VRTÁKY            227
      ELEKTRO                  81    KUŽEĽOVÉ ZÁHLBNÍKY           229
      MAGNETICKÉ DOPRAVNÍKY           87    STROJNÉ ZÁVITNÍKY            231      MAXION
      ODMAGNETOVAČE               88    RUČNÉ ZÁVITNÍKY             236     STROJE
      MAGNETICKÉ NÁRADIE A POMÔCKY       89    ZÁVITOVÉ KRUHOVÉ ČEĽUSTE        237
      MAGNETICKÉ SPOJKY A BRZDY         94    ROTAČNÉ PILNÍKY             238
      ELEKTROMAGNETY              100    ODIHLOVAČE               242
      PRÍSTROJE NA MERANIE MAGNETICKÝCH                                    NÁSTROJE A NÁRADIE
      VELIČÍN                 103
      MAGNETICKÉ SEPARÁTORY          104  246                            BDS
      SLUŽBY V OBLASTI MAGNETIZMU       134  NÁSTROJOVÉ UPÍNAČE S.C.M.
      ZÁKLADNÉ POJMY MAGNETIZMU        136
                                RÝCHLOUPÍNACIE HLAVIČKY         248
                                ZÁVITOREZNÉ HLAVY            251
     144                         REVERZNÉ ZÁVITOREZNÉ HLAVY       259     NÁSTROJE A NÁRADIE

                                VYSOKOTLAKÉ MECHANICKÉ UPÍNAČE     260
     PANTOGRAFICKÉ STROJE TECNOSPIRO           MECHANICKÉ UPÍNAČE PRE ER KLIEŠTINY   264      RUKO
      PNEUMATICKÉ ZÁVITOREZY          148
      ELEKTRICKÉ ZÁVITOREZY          151
      ERGONOMICKÉ RAMENÁ            156  267
      MANIPULÁTOR M5              160  KONTAKTY                         UPÍNAČE S.C.M.


                                      3          www.selos.sk     NÁSTROJOVÉ
   1   2   3   4   5   6   7   8