Page 6 - SELOS-2019-interaktivny-katalog
P. 6

Magnetické fólie
  FLEXIBILNÉ  MAGNETY 1. FLEXIBILNÉ MAGNETY

      Všeobecná charakteristika             Vyhotovenia magnetickej fólie
      Magnetické fólie sa vyrábajú zo zmesi stroncium-feritového prášku   Hnedá  - bez povrchovej úpravy, obojstranne hnedá
      a elastického termoplastového spojiva. Najnovšie typy magnetických  Biela  - laminovaná bielou fóliou (matná, pololesklá, lesklá)
  MAGNETICKÉ  MATERIÁLY ešte výraznejšie zvyšuje ich prídržnú silu a oblasti použitia. Výroba sa  Farebná  - laminovaná farebnou fóliou na nemagnetickej strane
      fólií sú vyrobené z neodymového (NdFeB) magnetického prášku, čo

                                       na nemagnetickej strane
                                Samolepiaca  - laminovaná samolepiacou fóliou na nemagnetickej strane
      uskutočňuje kalandrovaním. Vyhotovenie vyhovuje norme EN 71/3,
      neobsahuje bárium ani olovo, vďaka čomu je použiteľná na výrobu
      hračiek, hier a pod. Magnetická fólia disponuje permanentnými mag- Hrúbka dodávaných fólií je v rozsahu - od 0.17 mm do 2.0 mm. Štan-
      netickými vlastnosťami, je ohybná a priľnavá na všetky feromagnetické  dardne sú magnetické fólie dodávané v rolkách v návine 10, 15 alebo
      plochy, ako liatina, oceľový plech, atď. Pri správnom skladovaní si dlho- 30 m; šírka roliek je 620, 1020 a 1070 mm. Naše magnetické fólie majú
      dobo udržuje svoje magnetické vlastnosti. Magnetická fólia je použiteľ- ochranu proti UV žiareniu, sú odolné proti poveternostným vplyvom
  MAGNETICKÉ  SYSTÉMY Magnetické fólie podľa zloženia    a lúhom. Magnetické fólie je možné upravovať rezaním, vysekávaním
                                a teplote od -26°C do +70°C a tiež odolávajú zriedeným kyselinám
      ná v mnohých oblastiach a jej využitie stále narastá.
                                a potláčaním rôznymi technológiami.
      Fólia STANDARD (izotropná) - v súčasnosti najbežnejšie používaný typ
      magnetických fólií. Používa sa pri výrobe reklamných štítkov na autá,  Použitie a aplikácie magnetickej fólie
      magnetických štítkov, magnetických pások atď. Najčastejšie je magne-
                                - magnetické štítky pre autoreklamu, skladové štítky, označovanie to-
      tizovaná jednostranne viacpólovo.
                                varu a prepravných paliet, často meniteľné informačné a výstražné
  PANTOGRAFICKÉ  STROJE TECNOSPIRO Fólia PREMIUM (anizotropná) - anizotropná magnetická fólia má roz- štítky, plánovacie a organizačné tabule, magnetické tašky, cenovky,
      dielne zloženie oproti izotropnej, čo má vplyv na jej vyššiu prídržnú
                                informačné steny, hry, atď.
      silu. Výhodou anizotropnej fólie je, že dosahuje rovnakú alebo vyššiu
      prídržnú silu ako izotropná, ale pri menšej hrúbke materiálu. To umož-
      ňuje šetriť prepravné a skladovacie náklady. Anizotropnú fóliu je mož-
      né magnetizovať nasledovnými spôsobmi: jednostranne viacpólovo,
      obojstranne viacpólovo, axiálne.
  KOVOOBRÁBACIE  STROJE EMCO
      Magnetické vlastnosti
       Materiál  Remanencia   Normálna koercitivita  Vnútorná koercitivita Maximálny energetický  Rozsah pracovných
              B (mT)     H (kA/m)     H (kA/m)     produkt      teplôt
               R        CB        CB
                                        (BxH) (kJ/m )    TW (°C)
                                             3
                                          MAX
             Min   Typ   Min   Typ   Min   Typ   Min   Typ
                                        4.1
                                            5.7
  STROJE  MAXION STANDARD 150 230 170 95 167 111  151 191 159   10.7   11.9    - 26 ÷ + 70
                                                  - 26 ÷ + 70
       PREMIUM
                     Ohybnosť pri 20°C
          Materiál
  NÁSTROJE A NÁRADIE  BDS STANDARD min. priemer 13 mm bez zlomenia Hustota Pevnosť v ťahu Odporúčaná teplota
                                         (kg/cm )
                                                skladovania (°C)
                                  (g/cm )
                                            2
                                    3
                   materiál môže byť zvinutý na
                                                  20 ÷ 30
                                  3.6 - 3.8
                                         60 - 100
          PREMIUM
  NÁSTROJE A NÁRADIE  RUKO
  NÁSTROJOVÉ  UPÍNAČE S.C.M. www.magnety.sk 6       Kontakt               032 2851 300
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11