KATALÓG

SPOJENIE MAGNETOV A KOVOSTROJOV HODNOTY, KTORÉ PRIŤAHUJÚ

História firmy SELOS

Spoločnosť SELOS bola založená v Trenčíne v roku 1991. Od svojho vzniku sa venujeme aplikáciám prevažne v oblasti strojárstva a reklamy. Našim cieľom je prinášať riešenia, ktoré zvyšujú produktivitu a efektivitu práce našich zákazníkov. Väčšinu výrobkov vieme dodať priamo zo skladu a okrem výroby a predaja zabezpečujeme vlastným personálom aj servis výrobkov. Aktívne tiež pôsobíme na trhoch iných európskych krajín, najmä v regióne Strednej Európy. Sortiment našich výrobkov a služieb neustále dopĺňame a upravujeme tak, aby sme čo najlepšie uspokojovali potreby našich zákazníkov.

Viac

Manažment kvality

Strategickým zámerom spoločnosti SELOS, s.r.o. Je poskytovanie takej šírky a kvality na seba navzájom nadväzujúcich produktov v oblasti priemyslu, ktoré zabezpečia trvalé a opakujúce sa obchodné vzťahy so zákazníkom.

Politika integrovaného systému riadenia vychádza z chápania súvislostí medzi plnením požiadaviek zákazníkov a vplyvu s tým spojených činností na životné prostredie. Manažment spoločnosti plánuje a realizuje svoj rozvoj s ohľadom na minimalizáciu nepriaznivých vplyvov svojej činnosti na životné prostredie.

Viac

PRIHLÁSTE SA K ODBERU NOVINIEK

    Ľudovíta Stárka 16A
    SK-911 05 Trenčín
    Slovenská republika